Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub


 • Paperback
 • 642
 • Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX
 • Lê Thành Khôi
 • Vietnamese
 • 27 November 2018
 • null

Lê Thành Khôi ´ 4 Summary

characters Ò PDF, DOC, TXT or eBook ´ Lê Thành Khôi Lê Thành Khôi ´ 4 Summary Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX characters Å 4 Is 1982 Công trình từ lâu đã được các nhà Việt Nam coi như sách tham khảo căn bản khi nghiên cứu về lịch sử Việt Nam Đây là lần đầu tiên tác phẩm được coi như kiệt tác sử học này được xuất bản bằng tiếng Việ. Cu n n y c c m gi c r t m t m so v i nhi u cu n s kh c M t cu n s t m l c ng n g nM nh c nhi u v a l n n th y ph n ki n th c a l u s ch c m t s ch sai s t G n y c ng c c b i b o ph b nh v ch ra nh ng i m sai v l ch s trong s ch M t cu n s ch ho nh tr ng b n ngo i s s i b n trong Nh ng v c b n cu n n y l m t g c nh n kh c v l ch s Vi t Nam c bi t ch kh ng nh m tham kh o

characters Ò PDF, DOC, TXT or eBook ´ Lê Thành KhôiLịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX

characters Ò PDF, DOC, TXT or eBook ´ Lê Thành Khôi Lê Thành Khôi ´ 4 Summary Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX characters Å 4 Tác phẩm Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX này là sự kết hợp của hai chuyên khảo mang tính kinh điển về lịch sử và văn hóa Việt Nam của Giáo sư Lê Thành Khôi người thuộc về số ít các sử gia Vi. Th nh tho ng hay ngh v m nh ngh v nh ng l a ch n c a m nh c a cha m m nh c a ng b m nh d n t i th c t i c a m nh th y th t th v Tuy nhi n c xong cu n s ch n y l i c n nh n ra b n th n m nh c ch suy ngh ki n th c m nh ti p thu s gi o d c m nh c th a h ng t nh c ch uan i m v c c v n c a cu c s ng n u l h u c a m t ti n tr nh l ch s r t d i Kh ng ch c v y c th b n s th y n o b th i bay mind blown khi nh n ra phong t c t p u n t nh t nh c a d n t c s kh c bi t gi a a l v con ng i c c v ng mi n c th c uy t nh b i m t nh m ng i r t nh t ng y x a y l i u c nh n m nh c m nh n c sau khi c xong cu n s ch c a ng L Th nh Kh i S ch ng c d hi u l i y h n th l ch s m nh h c v c n n m nh r t n t ng L ch s trong s ch c a ng kh ng n i u ch c vua n y nh gi c n y gi c kia m c n i v t nh h nh c a khu v c l c b y gi c nh h ng t i trong n c nh th n o t i th i i m n y v n h a gi o d c i s ng n c ta nh th n o vua ch a x y d ng ch a chi n kh ng ch v m o m c n v m c ch g Ph n n i v th i phong ki n th hay n th i c n i c c n c ph ng t y h th m nh kh ng ch l m v ang c m t cu n kh c v th i gian n y T m l i l s ch r t ng c tuy d y nh ng r t cu n h t n u b n c n th y t m v l ch s Vi t Nam

review Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX

characters Ò PDF, DOC, TXT or eBook ´ Lê Thành Khôi Lê Thành Khôi ´ 4 Summary Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX characters Å 4 ệt đương đại uan trọng nhất Đó là cuốn Le Viêt Nam Histoire et Civilisation Việt Nam Lịch sử và Văn minh Nxb Minuit Paris 1955 và Histoire du Viêt Nam des origines à 1858 Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến năm 1858 Nxb Sud Est Asie Par. It takes me nearly a year to finish this book Howerver this may be one of the best history I ve ever read The combination of wide range of knowledge from history economic culture to politic especially geo politic as well as the story telling skill of the author I also hightly appreciate the cover of Nha Nam draw not only Vietnam s big picture through times but also deeply inside every specific periods Kh ng ngh l m nh ph i m t m t n m ho n th nh uy n s ch n y Tuy nhi n y g n nh tr th nh m t trong nh ng s li u m m nh c bi t th ch T b a s ch ngu n d li u phong ph a d ng t o m t s nh gi kh ch uan kh ng nh cho n ph m uan tr ng h n kh n ng ph n t ch s u tr i r ng kh p c c l nh v c t kinh t v n h a n ch nh tr c bi t l a ch nh tr k t h p c ng m i li n k t c a b i c nh xung uanh l gi i nhi u i m kh l gi i trong l ch s trong tr ng h p n y l Vi t Nam V k t L Th nh T n v i m nh u th t x ng danh v i h nh nh so i ca


10 thoughts on “Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub

 1. says: characters Ò PDF, DOC, TXT or eBook ´ Lê Thành Khôi Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub Lê Thành Khôi ´ 4 Summary

  characters Ò PDF, DOC, TXT or eBook ´ Lê Thành Khôi Lê Thành Khôi ´ 4 Summary review Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX sách hay cho các bạn muốn hệ thống lại kiến thức lịch sử Việt Nam Khác với sách giao khoa về lịch sử vốn cứng nhắc và có phần phiến diện uyển sách này lại giống như m

 2. says: Lê Thành Khôi ´ 4 Summary Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub

  Lê Thành Khôi ´ 4 Summary Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub Thỉnh thoảng hay nghĩ về mình nghĩ về những lựa chọn của mình của cha mẹ mình của ông bà mình đã dẫn tới thực tại của mình thấy đã thật thú vị Tuy nhiên đọc xong cuốn sách này lại còn nhận ra bản thân mình cách suy nghĩ kiến thức mình tiếp thu sự giáo dục m

 3. says: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub Lê Thành Khôi ´ 4 Summary

  Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub Lê Thành Khôi ´ 4 Summary đúng ra thì mình chưa đọc xong từ đầu đến cuối một cách kỹ càng uyển này nhưng đọc lướt ua và đọc kỹ v

 4. says: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub characters Ò PDF, DOC, TXT or eBook ´ Lê Thành Khôi Lê Thành Khôi ´ 4 Summary

  Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub review Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX It takes me nearly a year to finish this book Howerver this may be one of the best history I've ever read The combination of wide range of knowledge from history economic culture to politic especially geo politic as well as the story telling skill of the author I also hightly appreciate the cover of Nha Nam draw not only V

 5. says: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub characters Ò PDF, DOC, TXT or eBook ´ Lê Thành Khôi Lê Thành Khôi ´ 4 Summary

  Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub Cuốn sách cung cấp những sự kiện và những đánh gía kết luận khách uan về lịch sử Việt Nam từ xưa đến nửa đầu thế kỷ 20 Các sự kiện được đưa ra đầy đủ

 6. says: characters Ò PDF, DOC, TXT or eBook ´ Lê Thành Khôi Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub Lê Thành Khôi ´ 4 Summary

  review Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub Cuốn sách dài nhất từng đọc 590 trangKể ra thì cuốn sách cũng đã tóm tắt toàn bộ lịch sử hào hùng của dân

 7. says: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub

  Lê Thành Khôi ´ 4 Summary characters Ò PDF, DOC, TXT or eBook ´ Lê Thành Khôi Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub Sách hay ko đọc thì phí Nhưng lưu ý đây chỉ là sách dịch nguyên gốc tiếng Pháp câu văn hơi dài dòng có thể phù hợp với ngôn ngữ gốc nhưng ko hợp lắm với tiếng Việt Sách d

 8. says: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub

  review Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub Lê Thành Khôi ´ 4 Summary Nhận xét tổng uan về nội dung sách ý kiến về nội dung đóSách như tên gọi bao trùm toàn bộ nền lịch sử VN từ khi hình thành cho tới CMT8; rất chi tiết giống tư liệu dùng để tra cứ chuyên ngành hơn là sách tư tưởng Mình chỉ cần nắm được cái khung lịch sử và hi vọng đọc được nhiều bình luận tư tưởng hơn nhưng sách không có nhi

 9. says: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub

  Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub Cuốn này đọc cảm giác rất mượt mà so với nhiều cuốn sử khác Một cuốn sử tóm lượ

 10. says: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub Lê Thành Khôi ´ 4 Summary review Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX

  characters Ò PDF, DOC, TXT or eBook ´ Lê Thành Khôi Lê Thành Khôi ´ 4 Summary Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX E–book/E–pub Đơn giản là uá lười để viết review ngay sau khi đọc xong Có lẽ mình sẽ đọc lại lần nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *